ZABIERZ FISKUSOWI ODDAJ HARCERZOWI –
PROSIMY O WPŁATY 1 % - WIĘCEJ INFORMACJI
W ZAKŁADCE : PODARUJ 1% .

Dla RodzicówOd października 2017 roku wzrosła kwota składek. Miesięcznie wynosi ona 10,00 zł. Składki można wpłacać kwartalnie, za pół roku czy rok.
W tytule przelewu prosimy napisać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę gromady

Dane do przelewu składek:
 
Hufiec Ziemi Mikołowskiej
 
Mikołowski Bank Spółdzielczy,
 nr 38 8436 0003 0000 0024 2802 0001


Jeżeli Państwo macie jakieś uwagi lub pytania dotyczące działalności naszej gromady prosimy o KONTAKT.


 1.Kim są zuchy?
ZHP podzielony jest na kilka pionów metodycznych, a praca w nich dostosowana do poziomu rozwoju jego członków. Zuchy stanowią najmłodszy pion metodyczny, który obejmuje dzieci w wieku 6-10 lat (0-III klasa). Są to dzieci ciekawe świata, żądne wrażeń, chętnie chłoną wiedzę, potrzebują dużo ruchu, a także usamodzielniają się i zaczynają mieć obowiązki. Charakterystyczną formą aktywności zuchów jest więc zabawa w kogoś lub w coś (np. w Słowian, lekarzy, przyjaciół bajek).


2. Jak wygląda praca w gromadzie zuchowej?
Gromady zuchowe w ZHP są koedukacyjne, nie ma podziału na gromady męskie i żeńskie. Zuchy w gromadzie podzielone są na szóstki, w których wykonują różne zadania. Animatorem zabawy jest wódz zuchowy – drużynowa/drużynowy. Gromada spotyka się na cotygodniowych zbiórkach, podczas których zuchy bawią się w kogoś lub w coś, zdobywając przy tym różne sprawności. Zuchowa zabawa w naturalny sposób kształtuje charakter dziecka i rozwija jego umiejętności. Każda sprawność realizowana jest przez kilka zbiórek, tworząc tzw. cykl sprawnościowy. W ciągu roku gromada realizuje ok. 5 cykli, podczas których dzieci rozwijają wyobraźnię, uczą się poprzez zabawę, kształtują charakter oraz spędzają czas w gronie rówieśników. Zuchy zdobywają sprawności również podczas rajdów, biwaków i kolonii, gdzie uczą się samodzielności, zaradności i współpracy w grupie pod okiem drużynowego.


3. Co zuchowi daje gromada?
Nowe przyjaźnie, zacieśnienie szkolnych znajomości
Motywuje do stawiania sobie wyzwań
Pomaga poznawać otaczający świat
Pokazuje jak zdobywać wiedzę, nabywać nowe umiejętności
Dba o aktywność fizyczną zucha na zbiórkach
Rozwija zdolności manualne zucha
Daje możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań, uczy panować nad emocjami

Drodzy rodzice!Możecie mieć pewność, że Wasze dziecko podczas zbiórek zuchowych, harcerskich i wszystkich imprez (między innymi rajdów, biwaków, obozów) organizowanych przez Hufiec Ziemi Mikołowskiej będzie pod opieką wykwalifikowanej kadry instruktorskiej. Są to osoby starannie przeszkolone do pełnionych funkcji. Komenda Hufca prowadzi stały nadzór nad merytoryką prowadzonych zajęć programowych, dba o dodatkowe szkolenia, szczególnie dokładnie sprawdza kwestie bezpieczeństwa i formalności.
Aby uzyskać informacje o instruktorze, który zajmuje się Państwa dziećmi, można skontaktować się z Komendą Hufca. Instruktorzy to bardzo często młodzi ludzie, ale zawsze są to osoby z doświadczeniem. Uczenie w działaniu i wzajemność oddziaływań to elementy harcerskiej metody wychowawczej.
Rodzice mogą kontaktować się również bezpośrednio z drużynowym, by uzyskać informacje o planie pracy drużyny, kosztach wyjazdów, wskazówkach dotyczących umundurowania. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi związane z bezpieczeństwem imprez i innymi interesującymi rodziców sprawami.

Dlaczego harcerstwo to ważny ruch?
Ponieważ nasze zbiórki to taki typ zajęć pozalekcyjnych, podczas którego stale obecny jest element wychowawczy. Uczymy dzieci pozytywnych zachowań. Nie agitujemy na rzecz żadnej myśli politycznej i religijnej. Zwracamy uwagę na świadomą i racjonalną obronę własnych przekonań. Związek Harcerstwa Polskiego jest polecany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: Porozumienie. Dzieci aktywnie spędzają czas!
Dlaczego ZHP?